Bliv godkendt som lærested

MG 2566

Vi har samlet informationer om oplæringsdelen af erhvervsuddannelserne. Find den uddannelse, som din virksomhed gerne vil have elever eller lærlinge til, i listen herunder.

Udfyld skemaet og indsend det. Skemaerne fungerer bedst på pc/mac eller tablets. Vær opmærksom på, at der kan være op til 14 dages ekspeditionstid.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du som udgangspunkt blive kontaktet af vores besigtigere, som vil aftale et besøg i virksomheden med dig. Under besøget gennemgår I sammen virksomhedens muligheder for at sikre elever eller lærlinge tilfredsstillende oplæringsforhold. Besigtigerne laver herefter en indstilling til det faglige udvalg, som træffer den endelige afgørelse i sagen. Afgørelsen sendes til virksomheden pr. e-mail.

I nogle tilfælde kan vi behandle ansøgningen administrativt, dvs. uden besigtigelse. Vi kan stadig have brug for at tale med dig om ansøgningen og vil kontakte dig, hvis vi mangler yderligere oplysninger. 

Forskellige typer godkendelser

Hvis det faglige udvalg vurderer, at din virksomhed ikke kan få en fuld godkendelse, fordi I ikke arbejder med alle opgaver inden for uddannelsen, er der mulighed for, at virksomheden kan få en begrænset godkendelse. En begrænset godkendelse indebærer, at eleverne eller lærlingene skal udstationeres i en anden virksomhed, hvor de kan arbejde med de opgaver, som din virksomhed ikke arbejder med. En godkendelse kan også begrænse sig til at gælde en specifik elev eller lærling.

Automatiktekniker

Automatikmontør

Automatiktekniker i elektrobranchen

Automatiseringstekniker

AV-tekniker

B1-flytekniker, mekanik

B2-flytekniker, elektronik

Beklædningshåndværker

Beslagsmed

Bestiksølvsmed

Butiksguldsmed

Bådebygger

Bådmekaniker

Ciselør

CNC-assistent

CNC-tekniker

Cykelmekaniker

Datatekniker med speciale i infrastruktur

Datatekniker med speciale i programmering

Elektronik udviklingstekniker

Elektronikfagtekniker

Elektronikoperatør

Elevatortekniker

Energiteknik

Entreprenørmaskinmekaniker

Eventtekniker med speciale i audioteknik

Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik

Film- og tv-assistent

Film- og tv-produktionstekniker

Finmekaniker

Finmekanikerassistent

Forsyningsoperatør

Fotograf

Grafisk tekniker

Gravør

Guldsmed

Industriassistent

Industrimontør

Industrioperatør

Industrioperatør - produktivitet

Industritekniker - maskin

Industritekniker - produktion

It-supporter

Karrosseritekniker - bygger

Karrosseritekniker - opretter

Klejnsmed

Knallertmekaniker

Kompositoperatør

Korpussølvsmed

Kranmekaniker

Køleassistent

Køletekniker

Landbrugsmaskinmekaniker

Landbrugssmed

Lastvognsmekaniker

Lasvognsmontør

Låsesmed

Materielmekaniker

Medicotekniker

Mediegrafiker

Montageoperatør

Motorcykelmekaniker

Multimedie animator

Multimedie integrator

Overfladebehandler

 

Overfladebehandler komponenter

Overfladebehandler konstruktioner

Personliftmekaniker

 

Personvognsmekaniker

Personvognsmontør

Plastmager med speciale i hærdeplast

Plastmager med speciale i termoplast

Procesarbejder

Procesoperatør

Procesoperatør pharma & fødevareingrediens

Produktør

Radio-tv-fagtekniker

Sejlmager

Skibsmontør

Smed - bearbejdning

Smed - maritim

Smed - rustfast

Støberiassistent

Støberitekniker

Svejser

Teater-, event- og AV-teknisk produktionsassistent

Teatertekniker

 

 

Teknisk designer - bygge og anlæg

Teknisk designer - industriel produktion

Tekstil- og beklædningsassistent

Våbenmekaniker

Værktøjsmager

Værktøjstekniker

Ædelstensfatter