Regionale konsulenter for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har oprettet et team af regionale konsulenter, der arbejder i hele Danmark. Deres formål er at rådgive og skabe samarbejder mellem virksomheder, erhvervsskoler og andre aktører indenfor metalindustriens erhvervsuddannelser. Målet er at uddanne flere faglærte inden for MI’s område gennem et tværfagligt samarbejde.

De regionale konsulenter kan hjælpe virksomheder med:

 • Etablere netværk med andre oplæringsvirksomheder
 • Rådgive i forhold til uddannelsesbehovet på virksomhedens område samt vejlede strategisk
 • Afdække mulighederne for at blive godkendt som oplæringsvirksomhed, når virksomheden ønsker elever/lærlinge
 • Oplyse om gældende tilskudsmuligheder, når virksomheden har lærlinge/elever
 • Formidle kontakt til relevante erhvervsskoler og lærepladskonsulenter i forhold til udbud af uddannelser og rekruttering af lærlinge/elever

De regionale konsulenter kan hjælpe erhvervsskoler med:

 • Etablere regionale netværk med lærepladskonsulenterne
 • Afdække, hvordan skolernes lærepladskonsulenter kan understøttes i deres arbejde
 • Hjælpe med at skabe kontakt til nye brancher eller virksomheder

De regionale konsulenter er også regionale spydspidser for MI’s øvrige arbejde med treparts- og AUB-indsatser, der understøtter rekruttering og flere lærepladser.

Find den regionale konsulent der er relevant for dit område:

 • Benjamin Jacobsen / Hovedstaden og Sjælland
 • Christian Aagaard Christensen / Syddanmark og Midtjylland
 • Mette Kroll / Nordjylland og Midtjylland

De regionale konsulenter er finansieret af Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar.

Print: Sådan kan vores regionale konsulenter hjælpe din virksomhed