AMU-kurser

Amukursdk

AMU er et bredt udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som især er målrettet ufaglærte og faglærte.

Tilmelding

iu.amukurs.dk finder du alle AMU-kurserne på industriens område. Søg efter et bestemt kursus ved at skrive kursusnummeret eller kursets navn i søgefeltet. Du kan herefter tilmelde dig kurset. 

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til tilmelding, kan du kontakte den skole, der udbyder kurset. 

AMU-skoler

Du kan tage et AMU-kursus på erhvervsskoler og AMU-centre, men kurset kan også foregå i virksomheden. 

Priser

Der opkræves betaling ved deltagelse i AMU-kurser.

Taksten for AMU-kurser pr. deltager pr. dag er normalt 118 kr. eller 190 kr. afhængigt af kurset. Det gælder ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse, der ikke har brugt den de sidste fem år. Derudover kan der være en tillægspris på op til 140 kr., hvis undervisningen skal tilrettelægges i weekenden eller på et skiftehold.

Der kan ydes VEU-godtgørelse svarende til 100% af højeste dagpengesats til ufaglærte og faglærte, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. VEU-godtgørelse i 2018 er på 4.300 kr. om ugen.
Der kan også ydes tilskud til transport og eventuelt kost og logi. Læs mere om satser og tilskudsregler på www.veug.dk

Individuel kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering (IKV) i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er en vurdering af det, du kan. Du får vurderet, om det du kan, svarer til det, du kunne have lært på et eller flere AMU-kurser. Hvis det er tilfældet, kan du få et AMU-uddannelsesbevis.

På den måde får kan du få papir på det, du kan, også selv om du har lært det på andre måder end ved at gå i skole.

Sådan får du en IKV

Hvis du ønsker en individuel kompetencevurdering, skal du henvende dig til en uddannelsesinstitution.

Vurderingen sker i et forløb, der er tilrettelagt for dig, og det foregår hos en godkendt udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser. En AMU-lærer foretager vurderingen.
Til vurderingen skal du som regel løse forskellige opgaver. Det er ofte praktiske opgaver, der skal løses sammen med andre deltagere. Når du løser opgaverne, kan læreren vurdere dine realkompetencer.

Papir på dine kompetencer

Hvis læreren anerkender dine realkompetencer, udsteder uddannelsesstedet et AMU-uddannelsesbevis. Der kan udstedes bevis for anerkendelse af såvel hele AMU-uddannelsesmål som for dele af AMU-uddannelsesmål. Hvis læreren anerkender kompetencer, der svarer til dele af et uddannelsesmål, kan du få et kompetencebevis.

Beviserne dokumenterer din kompetence i hele landet. De kan bruges som afsæt for voksen- og efteruddannelse i AMU, hvor uddannelsen bliver tilpasset til de kompetencer, du har fået vurderet og anerkendt. De kan også bruges i forbindelse med videre uddannelse til for eksempel faglært eller i forbindelse med jobudvikling eller jobsøgning.

Kilde: Undervisningsministeriet

Skabeloner for prøver i AMU