Multitest - prøver i AMU

Industriens Uddannelser har valgt at tilbyde afvikling af udvalgenes AMU-prøver i testsystemet Multitest. Systemet understøtter multiple choice prøver og praktiske prøver.

Systemet stilles gratis til rådighed for AMU-udbydere på udvalgenes områder.

De første prøver vil være tilgængelige i Multitest primo januar. Derefter vil prøverne blive gjort tilgængelige hurtigst muligt.

Her på siden vil nedenstående oversigt være opdateret med hvilke prøver, der er tilgængelige i Multitest

Ønsker I som AMU-udbyder at benytte ”AMU-prøver i Multitest”, skal I give besked om dette til multitest@iu.dk.

Før I kan bruge systemet, skal I indgå en databehandleraftale med Industriens Uddannelser og en aftale om brug af Multitest. Derudover skal I angive en eller flere personer, der skal administrere systemet hos jer. I modtager aftalen og nærmere information, når I har givet besked på ovenstående adresse(r).

Vi planlægger en introduktion til brugen af systemet for interesserede administratorer og andre. Når dette er på plads informerer vi nærmere.

Fra den 1. januar er det obligatorisk, at afholde prøver i forbindelse med AMU, på prøvebelagte kurser.

FKB 2228 Metrologi i metalindustrien

Prøvenr Måltitel
48923 Måleteknik for operatører
48923A Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj
48923B Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj

 

FKB 2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler

Prøvenr Måltitel
40443 Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri
44229 HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri
48475 Opdatering af HACCP/egenkontrol
48496 Kvalitetsvurdering af fisk
48499 Håndfiletering af fisk
49493 Fremmedlegemer i fødevareproduktion
49535 Betjening af udstyr i fiskemel - og fiskeindustrien 1
49535 A Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1A
49535 B Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri1B
49536 Betjening af udstyr i fiskemel - og fiskeindustrien 2 
49536 A Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2A
49536 B Betjening af udstyr i fiskemels og -olieindustri2B
49543 ATEX - for operatører i procesindustri 
49585 Anvendt bryggeriteknik for operatører

FKB 2230 Pladebearbejdende metalindustri

Prøvenr Måltitel
48920 Operatør ved CNC-styret kantpresse, trin 2
48921 Pladebearbejdning, trin 1
48921 A Operatør ved klippe-, bukke- og valsemaskiner
48921 B Operatør ved CNC-styret kantpresse, trin 1

 

FKB 2231 Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien

Prøvenr Måltitel
45065 Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring
   
   

 

FKB 2243 Fremstilling af beklædning og tekstiler

Prøvenr Måltitel
48996 Materialevalg v. beklædnings- og tekstilproduktion
48996A Fiber og garnvalg til fremstilling af tekstiler
48996B Stof konstruktion og egenskaber
48996C Bæredygtighed i tekstil- og beklædningsprodukter
49002 Arbejdstegninger til produktion af beklædning
49002A Arbejdstegninger til produktion af beklædning 1
49002B Arbejdstegninger til produktion af beklædning 2
49002C Arbejdstegninger til produktion af beklædning 3
49003 Reparation af arbejdstøj
49003A Reparation af arbejdstøj 1
49003B Reparation af arbejdstøj 2
49004  Prøvning og mærkning af tekstiler
49004 A Tekstilprøvning
49004 B Mærkning af tekstile

FKB 2244 Maskin- og værktøjsområdet

Prøvenr Måltitel
44885 Bearbejdningsteknik, drejning, emnefremstilling
47427 GPS målsætning, designoptimering
47429 Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter
47445 CAM fræsning (3D)

 

FKB 2247 Låseteknik, mekanisk indbrudssikringsanlæg

Prøvenr Måltitel
48354 Mekanisk indbrudssikring
   
   

 

FKB 2254 Entreprenør- og landbrugstekniske område

Prøvenr. Måltitel
40706 Diesel, elektr. motorstyring og 4 ventilteknologi
46899 Sikkerhed på løfte- og hejseredskaber
47364 Sikkerhedseftersyn anhuggergrej/udskifteligt udst.
48110 Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel
48111 Hydraulikteknik på offroad materiel
48114 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1
48115 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 2
48380 Mejetærsker: Opbygning og funktion
48495 Personlift: Lovpl. eftersyn, faldhindrende udstyr
49449 Autostyring på landbrugsmaskiner og redskaber
49449 A Autostyring på landbrugsmaskiner, grundlæggende
49449 B Autostyring på landbrugsmaskiner, montering 
49449 C Autostyring eftermonterede landbrugsred, montering 
49449 D Autostyring på landbrugsmaskiner, fejlfinding/rep 
49457 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 3
49459 Aircondition og klimaanlæg
49568 Mejetærsker: nye teknologier – ajourføring
59569 Traktor: nye teknologier – ajourføring

FKB 2255 Teater-, udstillings og eventområdet

Prøvenr Måltitel  
40039 Erhvervsklatring for Eventteknikere Kun til download
40040 Erhvervsklatring for Eventteknikere, ajourføring Kun til download
49440 Inden- og udendørs Eventrigning  
49440 A Eventrigningspraksis  
49440 B Eventrigningsteori Kun til download
49440 C Udendørs eventrigningspraksis  
49440 D Udendørs Eventrigningsteori Kun til download
49443 Sikring og evakuering i højden  
49443 A Sikring i højden  
49443 B Evakuering i højden  

 

FKB 2259 Data-og kommunikationstekniske område

Prøvenr Måltitel
44950 Netteknik, install. brancherelaterede produkter
44954 Database, design og programmering
48328 Datakommunikation: Router og switch teknologi

 

FKB 2263 Opbygning og drift af offshore installationer

Prøvenr Måltitel  
48936 Hydraulik - Offshore Kun til download
     
     
     
     
     
     

 

FKB 2266 Arbejdets organisering ved produktion i industrien

Prøvenr. Måltitel
40655 Selvevaluering i praksis
40658 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører
43938 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
43939 Systematisk problemløsning for operatører
43942 Kanban-styring for operatører
45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
45363 Kunde/leverandørforhold for operatører
45368 Værdibaserede arbejdspladser
45369 Videndeling og læring for medarbejdere
45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
47085 Lean support i produktionen
47371 Lean Flow to Line for operatører
47372 Anvendelse standardiseret arbejde for operatører
47373 Praktisk problemløsning for operatører
47392 Auditforståelse i en produktionsvirksomhed
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan
48005 Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejder
48073 Introduktion til arbejde iht. DS/EN 13814-2:2019
48074 Kommunikation om kvalitet i virksomheder
48244 ESD sikring for operatører
48395 Etablering af teams 
48756 Safety Passport - Industri- og procesanlæg
48881 Sundhed for operatører i industrien
49086 Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen
49184 Innovation i produktionen 
49250 Kvalitetsmodeller i industrien
49251 Håndtering af ensidigt gentaget arbejde
49254 Forebyggelse af fejl i produktionenr
49259 Kommunikation i teams
49262 Brug af lean i teams
49263 Intro til digitalisering - i produktionen
49264 Tavlemøder
49265 Håndtering af uheld og ulykker
49266 Forretningsforståelse i produktionen
49376 Samarbejde i teams
49377 Sikker adfærd i produktionen industrien
49378 Teamkoordinator rollen
49379 Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
49382 Udvikling af teams
49383 Operatørstyret optimering af vedligeholdet
49384 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
49428 Omstillingseffektivisering for operatører 
49430 Kvalitetsstyring i virksomheder
49589 Intro til Lean
49639 Styring af aktiver for operatører i industrien
49643 Digitalisering i produktionen

FKB 2273 Automatik- og procesteknisk område

Prøvenr. Måltitel
40894 Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation
41267 Procesanlæg introduktion, regulator og målekreds
41354 Procesanlæg, fejlfinding og optimering af proces
42872 Procesanlæg, instumentering tryk/temperatur
42874 Procesanlæg, instrumentering niveau/flow
44505 Fieldbussystemer progr.fejlf. og idriftsætning
44637 PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg
44638 PLC programmering af kombinatoriske styringer
44641 PLC programmering, styringer med analoge signaler
44659 Systematisk vedligehold på automatiske maskiner
44663 Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner
47766 Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow
47768 Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg
47905 Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg
47906 Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner
48117 Automatiske anlæg, basis automation
48119 Automatiske anlæg, basis hydrauliske kredsløb
49399 El-introduktion for reparatører 1, el-lære
49415 El-introduktion for reparatører 2, relæteknik
49416 Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik
49417 Automatiske anlæg 1-2, pneumatik og fejlfinding
49418 Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding
49419 Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motorer
49420 Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik og fejlfinding
49421 Automatiske anlæg 3-1, PLC, følere og vision
49422 Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding
49423 Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer
49424  Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding
   

FKB 2276 Køretøjsområdet

Prøvenr Måltitel
3307-3 Rudeilimning og reparation af stenslag
3323-3 Reparation af airbag anlæg
3330-3 Rep af ABS anlæg med elek.stab.program (ESP)
3336-2 Reparation af gearkasse
3359-2 Kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg
3371-2 Reparation af airconditionsanlæg
3377-3 Reparation af elektronisk klimateknik (ECC)
3380-3 Fejlfind på afstandsreguleret cruise control (ACC)
40632 Dækrep. og monteringstek. på person- og varevogne 
40635 Fejlfinding og rep. på automatiske gearkasser
40636 Kontrol og fejlfinding på komfortsysstemer
40664 Fejlfinding på køleanlæg
40665 Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer
40666 Fejlfinding på sikkerhedssystemer
40667 Måleteknik og avanceret fejlfinding
40669 Funktionskontrol af benzinmotorstyring
40671 Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service
40672 Kontrol og fejlfinding på klimastyring
40673 Funktionskontrol af emissionssys. og motorstyring
40674 Funktionskontrol af avancerede motorstyringer
40682 Måleteknik ved simpel fejlfinding
42870 Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer
42871 Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service
45691 Motorstyringssys.,kontrol,fejlf.,fejlret
45696 Kontrol af komfortanlæg i køretøjer
46938 Elektroniske applikationer på køretøjstestere
47595 Avanceret klargøring af køretøjer og både
47596 Udbedring af mindre skader med lakstift på autolak
47599 Introduktion af køretøjsmodeller
47796 Vejen som arbejdsplads, autohjælp
48106  Grundlæggende testerkursus, autoområdet
48107  Grundlæggende motorstyring, autoområdet 
48108  Grundlæggende fejlsøgning, autoområdet 
48176  Service af A/C anlæg o. 2,5 kg. på bus & lastvogn 
48535 Funktionskontrol af AEBS og Lane guard systemer
48536 Commonrail motorstyring emission
48537 Commonrail motorstyring
48538 Diagnosticering af person- og lastvogne
49494 Elektronisk vejledningslitteratur inkl. elektronisk servicebog
49496 Avanceret benzinmotorstyring og emissionssystemer
   

FKB 2293 Fremstilling af elektronik produkter

Prøvenr. Måltitel
47887 Grundlæggende montage- og loddeteknik på print
47996 Grundlæggende reworkteknik
48244 ESD sikring for operatører
48245 Grundlæggende komponentkendskab
48246 Grundlæggende elektriske målinger
48248 Grundlæggende boxbuilding
48250 SMT 1 Lodning af SMD komponenter

FKB 2294 Fremstilling af præcisionsprint og aut produktion

Prøvenr Måltitel
47104 Avanceret loddeteknik, HMT koMConenter
47232 Avanceret loddeteknik, SMT komponenter
47997 Avanceret rework teknik for operatører
48249 IPC Inspektion
48961 Grundlæggende produktionsteknik Elektronik
48961A Produktionsstyring
48961B Produktionsoptimering

FKB 2606 Guld- og sølvsmedeområdet

Prøvenr Måltitel
44928 Guldsmedeteknik - opbygning og montering
45137 Guldsmedeteknik, smykkefremstilling, enkle modeller
45158 Guldsmedeteknik, stenfatning
 45884 Guldsmedetekn., støbning, fremstilling af forme

 

FKB 2610 Smedeteknisk område

Prøvenr Måltitel  
48934 CNC styr. bearbejdningsmaskiner i smedeindustr. Kun til download
49596 Instrumentrørlægn. og isometrisk tegning, offshore Kun til download
     
     

 

FKB 2707 Køleteknisk område

Prøvenr Måltitel  
40035 Kommercielle køleanlæg med CO2 som kølemiddel  
44708 Køleteknik, Drift af ammoniakkøleanlæg  
44713 Køleteknik, montage af kobberrør  
48602 Offshore Onboarding Kun til download
48603 Køletektik, dimension af køl og anvendelse af lovgivning  Kun til download
48604 Køleteknisk dokumentation, styring og automatik Kun til download
48605 Køleteknik, opbygning og funktion af køleanlæg Kun til download
48606 Køleteknik, opbygning af enkle el-relæstyringer Kun til download
48607 Køleteknik, opbygning af enkle el-relæstyringer Kun til download
48608 Varmegenvinding på kommercielle CO2-køleanlæg  Kun til download
49249 Lav GWP kølemiddel  Kun til download
     

 

FKB 2708 Klimateknisk område

Prøvenr Måltitel
44555 Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg
44988 Klimatekniske målinger og komponenter
44990 Klimateknik, service og drift
44997 Indregulering af ventilations- og klimaanlæg
48177 Måling af termisk, atmosfærisk & akustisk indeklima
   
   
   

 

FKB 2743 Karrosseritekniske område

Prøvenr. Måltitel
48529 Karrosseriteknisk sammenføjning i stål
48529A Karrosseriteknisk MAG_MIG sammenføjning
48529B Karrosseriteknisk lim- og nitteteknik

FKB 2749 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr

Prøvenr Måltitel
43931 Anhugning af byrder
   
   

 

FKB 2750 Betjening af industrirobotter for operatører

Prøvenr. Måltitel
48894 Håndtering med industrirobotter for operatører
48894 A Håndtering med industrirobotter for operatører 1
48894 B Håndtering med industrirobotter for operatører 2
48904 Robot, periferiudstyr for operatører
48904 A Robot, periferiudstyr for operatører, trin 1
48904 B Robot, periferiudstyr for operatører, trin 2
48905 Robotbetjening for operatører
48905 A Robotbetjening for operatører, trin 1
48905 B Robotbetjening for operatører, trin 2

FKB 2755 Overfladebehandling

Prøvenr. Måltitel
44369 Pulverlakering – avancerede teknikker
44390 Kemisk forbehandling - avancerede teknikker
44391 Behandlingsspecifikation til vådlakering
44875 Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner
44876 Airless og pneumatisk malingspåføring
44877 Opbygning af malingssystemer efter specifikation
46578 Automatisk pulverlakering
47055 Kvalitetskontrol - stålkonstruktioners overflade
47294 Pletreparation af malede metaloverflader
47942 Pers. Sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
48564 1-koMConent vådlakering - operatører
48565 Pulverlakering - materialer og processer
48566 Manuel pulverlakering
48924 Fristråleblæsning og metallisering
48924A Fristråleblæsning af stålkonstruktioner

FKB 2756 Fremstilling af produkter i plast

Prøvenr. Måltitel  
40727 Anvendelse af termoplastmaterialer  
40737 Fejlretning på sprøjtestøbte emner  
45396 Anvendelse af epoxykompositter  
48272 Prepreg støbning af fiber komposit emner  
48273 RTM vakuum støbning af glasfiber-komposit-emner  
48928 Finish og reparation af kompositemner  
48929 Avanceret rep., hærdeplast kompositter  
48930 Anvendelse af nye og avancerede plastmaterialer  
48931 Hærdeplast kompositter –produktionsteknikker trin1  
48932 Hærdeplast kompositter –produktionsteknikker trin2  
48933 Hærdeplast kompositter -produktionsteknikker trin 3  
48938  Sp1. Betjening af plast sprøjtestøbemaskiner  
48939 Sp2. Mont. og indst. af plast sprøjtestøbeforme  
48940 Sp3a. Opti. af drift – plast sprøjtestøbning  
48941 Sp3b. System. indk. nye plastsprøjtestøbeforme  
48942 Ekstrud1. Betjening af plast ekstruderingsanlæg  
48943 Ekstrud2. Drift af plast ekstruderingsanlæg  
48944 Ekstrud3. Indkøring af plast ekstruderingsanlæg  
48945 Termoform 1 - Betjening af plast termoformmaskiner  
49020 El-forsyning off-shore  
49487 Faglig opdatering af plastmagere 1 Kun til download
49488 Faglig opdatering af Plastmagere 2 Kun til download
49490 Termoform 2 - Drift af termoformanlæg  

FKB 2775 Montage af industriprodukter

Prøvenr. Måltitel
48403 Grundlæggende el-lære for operatører - AC
48427 Grundlæggende el-lære for operatører - DC

FKB 2779 Teknisk dokumentation i industriel produktion

Prøvenr Måltitel
46582 CAD konstruktion og redigering
   
   

 

FKB 2782 Operatøropgaver i el-forsyning

Prøvenr. Måltitel  
47995 Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning  
48532 Sikkerhed kabelmontage - højspænding  
48724 Montage af kabler HV kabler i off-shore installationer  
49012 Ajourføring Koblingsperson Skriftlige prøver kun til download
49014 Grundlæggende kompetencer koblingsperson Skriftlige prøver kun til download
49015 Kabelfejlfinding på distributionsnettet op til 72.5kV Skriftlige prøver kun til download
49015A Kabelfejlfinding praktisk udstyr Skriftlige prøver kun til download
49015B Praktisk fejlfinding 400/230 V Skriftlige prøver kun til download
49016 Montage af kabler højspænding 10-36 kV, On-shore Skriftlige prøver kun til download
49017 Montage af kabler højspænding fra 50 kV, On-shore  
49020 El-forsyning off-shore  

FKB 2784 Produktion af medicinalprodukter

Prøvenr. Måltitel
40919 Kvalitetskontrol for medicooperatører
49284 Medicinalindustriel produktion GMP1
49293 GMP i praksis GMP 2
49319 GMC "brush up", GMP 3 
49323 Fremstilling af sterile lægemidler
49324 Fremstilling af sterile batch, Steril 2
49325 Betjening af procesanlæg under GMC og ISOregler
49537 GMP regler, medico og fødevarer
49538 GMP facility design og kontrol af GMP
49539 Laboratoriekendskab, medico og fødevarer
49540 Maskinkendskab og -betjening, medico og fødevarer
49541 Kvalificering og validering, medico og fødevarer
49542 Produktionshygiejne, medico og fødevarer

FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien

Prøvenr. Måltitel
40368 Inspektion for operatører i procesindustrien
40449 Operatør vedligehold, mekanisk intro
40488 Operatør vedligehold, automatik intro
40619 Operatør vedligehold, transmissioner
40620 Operatør vedligehold, relæ/pneumatisk styring
40649 Operatør vedligehold, procesmåleudstyr
44216 Produktionskemi for operatører 
44217 Uorganisk kemi for operatører i pocesindustrien
44219 Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer
44230 Instruktion og oplæring på procesanlæg
44234 Reparation og vedligehold for operatører
44384 Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesind.
45417 Anvendelse af emballage for operatører
46748 Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr
46881 Styringsteknik for operatører, procesindustri
47290 Produktion for operatører i procesindustrien
47291 Effektivisering for operatører i procesindustrien
49286 Operatør vedligehold, regulering avanceret
49322 Operatør vedligehold, PLC med analog IO og SRO
49356 Laboratoriearbejde for operatører
49359 Destillationsteknik
49372 Operatør vedligehold, produktionsanlæg/automatik
49554 Bæredygtig produktion
49555 Intro digitaliseret automation

FKB 2787 Spåntagende metalindustri

Prøvenr. Måltitel
45177 Operatør ved konventionel maskinfræsning
45178 Operatør ved konventionel maskindrejning
45180 Drejeteknik på konventionel drejebænk
47280 Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion
47440 CAM drejning
47443 CAM fræsning (2D)
48597 Introduktion til aluminiumsindustrien
48597A Sikkerhed og arbejdsmiljø
48597B Materialekendskab og egenskaber
48597C Herkomst håndtering og miljøeffekter
48597D Materialetilstande og test
48597E Sammenføjning, bearbejdning og overflader
48753 CNC drejning, klargøring og maskinbetjening
48912 1-sidet bearbejdning
48912A Programmering
48912B 1-sidet bearbejdning
48913 CNC fræsning, klargøring og maskinbetjening
48925 CNC fræsning, 1-sidet bearbejdning
48925A Programmering
48925B 1-sidet bearbejdning
 48926 Grundlæggendce CAD
48926A Emnetegning i CAD, introduktion
48926B Emnetegning i CAD, assembly
48927 Grundlæggende maskintegning

Tilmeldte skoler

 • AMU Fyn
 • AMU Nordjylland
 • AMU Syd
 • Campus Bornholm
 • CELF
 • College360
 • EUC Nord
 • EUC Nordvest
 • EUC Nordvestsjælland
 • Learnmark
 • NEXT Uddannelse København
 • Pharmakon
 • Skive College
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Tradium
 • U/Nord
 • ZBC