Automatik- og procesuddannelsen

Automatiktekniker 3
Automatiktekniker 1
Automatiktekniker 6

Automatik- og procesuddannelsen og tilhørende specialer

Automatik- og procesuddannelsen har det overordnede formål, at lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Montering, idriftsætning, fejlfinding, reparation og vedligehold, herunder drift og service, der udføres på automatiserede maskiner og anlæg, hvor der anvendes pneumatiske, hydrauliske, elektriske, elektroniske og mekaniske enkeltkomponenter, herunder elevatorer, robotudstyr, visionssystemer samt kommunikationssystemer
  • Montering, idriftsætning, fejlfinding, reparation og vedligehold på elektromekaniske anlæg, herunder viklinger til elektromotorer, generatorer, transformatorer og andet elektromekanisk udstyr samt drift og service
  • Drift og service på procesanlæg samt justeringer og optimeringer af anlæg
  • Reparation og vedligehold på maskin- og produktionsanlæg, herunder mekaniske reparationer og opretninger

Lærlingen skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, som lærlingen har valgt.

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 (automatikmontør) eller med et af følgende specialer på trin 2 (automatiktekniker, automatiktekniker i elektrobranchen eller elevatortekniker) eller trin 3 (automatiseringstekniker). Se beskrivelser af de enkelte specialer herunder. 

Hør om to virksomheders succes med automatikteknikerlærlinge

Automatikmontør

Automatikmontøren arbejder med montage, fejlsøgning og fejlretning på mindre automatiserede maskiner og anlæg der indeholder PLC styringer, hydrauliske og pneumatiske kredsløb.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Automatiktekniker

Automatikteknikeren arbejder med opstilling, programmering og indkøring af automatiske anlæg. Vedligeholdelse, reparation samt forbedring og optimering på et allerede eksisterende anlæg indgår også i opgaverne for en automatiktekniker.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler, der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Automatiktekniker i elektrobranchen

Automatikteknikeren i elektrobranchen arbejder med systematisk og tilstandsbaseret vedligeholdelse, montage og idriftsætning af mindre automatiserede maskiner og anlæg. Fejlsøgning, fejlretning og service af elektromekaniske anlæg herunder viklinger til elektromotorer, generatorer, transformatorer og andet elektromekanisk udstyr indgår også i opgaverne for en automatiktekniker i elektrobranchen.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler, der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Automatiseringstekniker

Som automatiktekniker kan man nu specialisere sig med et nyt overbygningstrin, der har fået navnet automatiseringstekniker.

Automatiseringsteknikeren har viden om at udvikle og opbygge komplekse automationsløsninger med flere forskellige former for teknologi. Det gælder robotteknologi, teknologi til opsamling af Big Data i produktionen, visionssystemer, Internet of Things (IoT) m.m.

Som automatiseringstekniker får man også viden om visions- og sensorteknologi, som kan bruges i integrationen af robotter i industrielle anlæg. Specialet giver blandt andet også kompetencer til at foretage økonomiske vurderinger i forbindelse med opbygning, implementering og optimering af automatiske anlæg.

Der kan tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler, der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Elevatortekniker

Som elevatortekniker får man blandt andet specialiseret viden om opstilling og montage af nye elevatorer, rulletrapper og rullefortove, men uddannelsen omfatter også læren om vedligeholdelse, fejlsøgning og verificering af anlæggenes sikkerheds- og sundhedsmæssige tilstand.

Forudsætningen for at blive elevatortekniker er, at man skal have gennemført uddannelsen til automatikmontør.

Der kan tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler, der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser