CNC-tekniker

Erhvervsuddannelsen til CNC-tekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Planlægning, programmering og udførelse af arbejdsopgaver på CNC-maskiner.
  • Anvendelse af CAD/CAM-systemer (Computer Aided Design og -Manufacturing) til udarbejdelse af CNC-programmer.
  • Opsætning, justering, kalibrering og vedligehold af CNC-maskiner.

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 som CNC-assistent, eller som trin 2 med specialet CNC-tekniker. Uddannelsen til CNC-tekniker kan tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

CNC-assistent

CNC-assisten gennemfører produktionsforløb på CNC-styrede maskiner i metalindustrien, hvor CNC-programmerne produceres ved hjælp af cad/cam. Det indebærer også at CNC-assistenten skal kunne vælge den rette proces og rækkefølge samt det rette værktøj og udføre opstillinger i forhold til den konkrete opgave.

Bliv godkendt som praktiksted

CNC-tekniker

CNC-teknikeren gennemfører produktionsforløb på CNC-styrede maskiner, hvor CNC-programmerne produceres ved hjælp af cad/cam.

Det indebærer også, at CNC-teknikeren skal kunne vælge den rette proces og rækkefølge samt det rette værktøj, samt udføre opstillinger i forhold til den konkrete opgave.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Kontakt

Niels Bylund

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 42

Mobil

40 50 91 55

E-mail

nby@iu.dk