CNC-tekniker

Erhvervsuddannelsen til CNC-tekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Planlægning, programmering og udførelse af arbejdsopgaver på CNC-maskiner.
  • Anvendelse af CAD/CAM-systemer (Computer Aided Design og -Manufacturing) til udarbejdelse af CNC-programmer.
  • Opsætning, justering, kalibrering og vedligehold af CNC-maskiner.

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 som CNC-assistent, eller som trin 2 med specialet CNC-tekniker. Uddannelsen til CNC-tekniker kan tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

CNC-assistent

CNC-assisten gennemfører produktionsforløb på CNC-styrede maskiner i metalindustrien, hvor CNC-programmerne produceres ved hjælp af cad/cam. Det indebærer også at CNC-assistenten skal kunne vælge den rette proces og rækkefølge samt det rette værktøj og udføre opstillinger i forhold til den konkrete opgave.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

CNC-tekniker

CNC-teknikeren gennemfører produktionsforløb på CNC-styrede maskiner, hvor CNC-programmerne produceres ved hjælp af cad/cam.

Det indebærer også, at CNC-teknikeren skal kunne vælge den rette proces og rækkefølge samt det rette værktøj, samt udføre opstillinger i forhold til den konkrete opgave.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Kontakt

Henning Michelsen Hansen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 72

Mobil

51 37 80 62

E-mail

hh@iu.dk