Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

COLOURBOX50779713 Medicotekniker
COLOURBOX34315517 Elktronik Montage

Kan afsluttes på trin 1 som elektronikfagtekniker, eller med et af tre specialer.

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen har som overordnet formål, at lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Service, vedligeholdelse, reparation og fremstilling af forbrugerelektronik, industriel elektronik samt medicoteknisk udstyr. 
  • Opbygning, test og vedligeholdelse af elektronik i produktionsudstyr.

Uddannelsen kan afsluttes som trin 1 som elektronikfagtekniker, eller som trin 2 med et af tre specialer: elektronik udviklingstekniker, medicotekniker eller radio-tv-fagtekniker. Uddannelsen udbydes med EUX. Derudover tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Elektronikfagtekniker

Uddannelsen udbydes med EUX. Derudover tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Elektronikfagteknikeren arbejder med fejlfinding og fejlretning på modul- og komponentniveau i elektronikbranchens apparater, systemer og anlæg. Derudover arbejder elektronikfagteknikeren med opbygning, test, vedligeholdelse, modifikation og kalibrering af elektronikbranchens apparater, systemer og anlæg samt udarbejdelse af dokumentation.

Elektronikfagteknikeren anvender også pc-udstyr og testprogrammer i forbindelse med eksempelvis måling og diagnosticering.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Elektronik udviklingstekniker

Uddannelsen kan tilrettelægges som særligt forløb for voksne over 25 år (EUV).

Elektronik udviklingsteknikeren arbejder med opgaver inden for konstruktion og udvikling af analog og digital elektronik ved anvendelse af PC-baserede udviklingsværktøjer i designfasen.

Elektronik udviklingsteknikeren lærer at gennemføre projektforløb inden for udvikling af elektronikproduktioner og at løse tekniske opgaver i forbindelse med opbygning og udvikling af produktionsudstyr i en elektronikvirksomhed. For eksempel at opbygge mockups og prototyper i konstruktionsfasen. Det kan være opgaver, der dækker printmontage, elektromekanisk montage og opbygning af lettere mekaniske opstillinger.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Medicotekniker

Uddannelsen kan tilrettelægges som særligt forløb for voksne over 25 år (EUV).

Medicoteknikere arbejder typisk på hospitaler og laboratorier, hvor de reparerer, fejlfinder, udvikler, konstruerer og vejleder i brug af al slags elektronisk udstyr til sundhedsopgaver. Uddannelsen er en et-årig overbygning på uddannelsen til elektronikfagtekniker og tager samlet fem år.

Medicoteknikeren arbejder ikke kun med apparater i sundhedsvæsenet, men har også viden om anatomi og fysiologi, om sygehusenes organisering, og hvordan man underviser sine kolleger i at bruge det elektroniske udstyr.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Radio-tv-fagtekniker

Uddannelsen kan tilrettelægges som særligt forløb for voksne over 25 år (EUV).

Radio-tv-fagteknikeren arbejder med fejlfinding og fejlretning på modul- og komponentniveau i underholdningselektronik herunder apparater, systemer og anlæg. Radio-tv-fagteknikeren kan vurdere reparationsmulighederne og vejlede kunden om den mest fordelagtige reparation.

En radio-tv-fagtekniker kan ud fra kundens ønsker og forventninger vejlede om installation og anvendelse af underholdningselektronik herunder apparater, systemer og anlæg.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Se en film om uddannelsen

Dansk Metal har i forbindelse med kampagnen ”Fremtiden er Faglært” fået lavet nogle film, der følger unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse. I filmene fortæller de unge om deres helt personlige erfaringer med deres uddannelsesvalg.

Mød Jacob som er i lære som elektronikfagtekniker