Film- og tv-produktionsuddannelsen

Film- og tv-produktionsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Selvstændig, innovativ og kreativ udførelse af alle uddannelsens arbejdsprocesser
  • Kreativ opgaveløsning, planlægning, strukturering af arbejdsprocesser og løsning af uforudsete problemer
  • Videreformidling af et planlagt audiovisuelt forløb til medarbejdere og udenforstående
  • Analyse og forståelse af audiovisuelle udtryk i deres historiske og kulturelle kontekst

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, hvor man bliver film- og tv-assistent eller med specialet film- og tv-produktionstekniker. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, som eleven har valgt.

Film- og tv-produktionstekniker

Film- og tv-produktionsteknikeren kan med sine kreative evner og faglige og tekniske indsigt planlægge audiovisuelle forløb, som f.eks. indslag, programmer eller programserier i tv eller reklamefilm, dokumentarfilm og spillefilm.

Film- og tv-produktionsteknikeren medvirker også ved den praktiske afvikling og produktion af disse opgaver.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Film- og tv-assistent

Film- og tv-assistenten assisterer ved audiovisuelle forløb, af f.eks. indslag, programmer eller programserier i tv eller reklame-, dokumentar- og spillefilm. Film- og tv-assistenten hjælper også med til den praktiske afvikling og produktion af disse opgaver og har ansvaret for dele af dem i mindre produktioner.

En film og tv-assistent hjælper især med sin tekniske indsigt ved opgaver som kamera-uplining, lyssætning, gripfunktioner og med produktionskoordinering.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Kontakt

Jørgen Bo Nielsen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 46

Mobil

22 15 91 46

E-mail

jbn@iu.dk