Finmekaniker

Erhvervsuddannelsen til finmekaniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Konstruktion og anvendelse af arbejdstegninger og anden dokumentation til finmekanisk fremstilling
  • Planlægning og udførelse af finmekaniske fremstillingsopgaver på manuelt betjente og CNC-styrede værktøjsmaskiner
  • Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer og andre interessenter om finmekaniske og låsetekniske opgaver
  • Planlægning og gennemførelse af reparation og vedligeholdelse af håndvåben og finmekaniske emner
  • Låseteknisk dokumentationsmateriale

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, hvor man bliver finmekanikassistent, eller med et af specialerne finmekaniker, låsesmed eller våbenmekaniker. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, som eleven har valgt.

Finmekanikassistent

Finmekanikeren arbejder med små mekaniske og elektriske dele til f.eks. telefoner, vægte, fotoapparater, tandlægeudstyr og instrumenter til laboratorier. Det meste arbejde foregår som enkeltstyksfremstilling eller som korte serier, ofte inden for høje kvalitets- og tolerancekrav.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Finmekaniker

Finmekanikeren arbejder med små mekaniske og elektriske dele til f.eks. telefoner, vægte, fotoapparater, tandlægeudstyr og instrumenter til laboratorier. Det meste arbejde foregår som enkeltstyksfremstilling eller som korte serier, ofte inden for høje kvalitets- og tolerancekrav.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Låsesmed

Låsesmeden fremstiller, fejlfinder og vedligeholder låse- og sikringssystemer.

Området for adgangskontrol og overvågning er i kraftig udvikling, og låsesmeden har en central rolle i denne udvikling. Mange af de helt nye sikringsordninger fungerer ved hjælp af både mekanik, elektronik og software.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Våbenmekaniker

Våbenmekanikeren fejlfinder, vedligeholder og reparerer forskellige skydevåben som for eksempel geværer, pistoler og rifler, hvilket typisk sker i samarbejde med sports- og jagtforretninger.

Våbenmekanikere tager sig også af militære våben. Mange af de våben, som repareres er gamle, og i visse tilfælde må våbenmekanikeren selv fremstille en manglende reservedel.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Kontakt

Henning Michelsen Hansen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 72

Mobil

51 37 80 62

E-mail

hh@iu.dk