Flytekniker

Flytekniker tjekker vinge
Helikopterturbinemotor

Erhvervsuddannelsen til flytekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for vedligeholdelse af fly/helikoptere til civil luftfart, luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur.

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 eller et af specialerne B1-flytekniker, mekanik, eller B2-flytekniker, elektronik.

B1- og B2-kategorierne er uddannelsestrin, der er bestemt i EU-forordningen.

Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, som eleven har valgt.

A-flymekaniker

A-flymekaniker udfører enkle service- og reparationsopgaver jf. EASA’s forordning.

Flyteknikeren reparerer og vedligeholder fly. Klargøringen af fly foregår på standpladsen, i hangarer og på værksteder. Desuden foretages der med faste intervaller større eftersyn, hvor hele eller dele af flyet skilles ad. Flyteknikeren har kendskab til alle gængse motortyper, både stempel- og turbinemotorer og kan arbejde på flyets landingsstel, vingernes flaps og haleror.

Fakta om uddannelsen til virksomheder

B1-flytekniker, mekanik

Flyteknikeren reparerer og vedligeholder fly. Klargøringen af fly foregår på standpladsen, i hangarer og på værksteder. Desuden foretages der med faste intervaller større eftersyn, hvor hele eller dele af flyet skilles ad. Flyteknikeren har kendskab til alle gængse motortyper, både stempel- og turbinemotorer og kan arbejde på flyets landingsstel, vingernes flaps og haleror.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

B2-flytekniker, elektronik

Flyteknikeren reparerer og vedligeholder fly. Klargøringen af fly foregår på standpladsen, i hangarer og på værksteder. Desuden foretages der med faste intervaller større eftersyn, hvor hele eller dele af flyet skilles ad. Flyteknikeren har kendskab til alle gængse motortyper, både stempel- og turbinemotorer og kan arbejde på flyets landingsstel, vingernes flaps og haleror.

Specialet i elektronik er primært et speciale i elektronik, digitalteknik, instrumentsystemer og elektroniske systemer. 

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Kontakt

Anders Hiort Hansen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 63

Mobil

22 35 35 26

E-mail

ahh@iu.dk