Industrioperatør

Industrioperatør hos Frese
Industrioperatør hos Frese
Industrioperatør

Erhvervsuddannelsen til industrioperatør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Manuelle og automatiserede operatørfunktioner samt overvågning og betjening, fejlfinding og vedligehold af industrielle maskiner og anlæg
  • Interne transport- og lagerfunktioner
  • Branchekendskab inden for et eller flere af disse områder: Procesindustrien, emballageindustrien, jernindustrien, metalindustrien, forsyningssektoren, plastindustrien, træindustrien, genvindingsindustrien og serviceområdet.

Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller specialet, som eleven har valgt.

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 eller med specialet i produktivitet (trin 2).

 

Industrioperatør

Industrioperatøren har et bredt kendskab til anlægsovervågning og –betjening og både fejlfinder og foretager småreparationer på anlæg og maskiner. Industrioperatøren har også en grundlæggende viden om arbejdsorganisering, planlægningsværktøjer, produktionsoverblik og produktionsoptimering. Industrioperatør kan specialisere sig i produktivitet.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Industrioperatør - produktivitet

En industrioperatør med speciale i produktivitet arbejder med arbejdsorganisering. Industrioperatøren med speciale i produktivitet deltager i opbygning og vedligeholdelse af kvalitets- og miljøstyringssystemer, bruger sin viden om god kommunikation, gennemfører forskellige aktiviteter inden for arbejdsmiljø og risikovurdering samt anvender SCM-, LEAN- og TPM-værktøjer i sit arbejde.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Kontakt

Jonas Steen Andersen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 53

Mobil

51 96 53 33

E-mail

jsa@iu.dk