Industritekniker

Industritekniker arbejder på maskine
Industritekniker arbejder på computer
Industritekniker måler element

Erhvervsuddannelsen til industritekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Planlægning og udførelse af spåntagende bearbejdning på konventionelle og CNC-styrede maskiner
  • Udarbejdelse af produktionstegninger og anden dokumentation ved anvendelse af CAD-anlæg
  • Anvendelse af CAD/CAM-systemer til konstruktion og fremstilling
  • Planlægning og udførelse af opbygning, reparation og vedligeholdelse af komponenter, styringer, maskiner og anlæg
  • Produktudvikling, produktionsmodning og procesoptimering

Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, som eleven har valgt. Uddannelsen kan afsluttes på trin 1 som industriassistent, med specialet industritekniker-maskin (trin 2) eller med specialet industritekniker-produktion (trin 3).

Uddannelsen kan også tages med eux på specialet til industritekniker-maskin.

Industriasssistent

Uddannelsen som industriassistent er første trin på industriteknikeruddannelsen. En industriassistent kan, med begyndende viden om konstruktion af emnetegninger og opmåling, fremstille enkle maskindele og emner ved hjælp af dreje-, fræse- og boreoperationer på henholdsvis manuelle og CNC-styrede værktøjsmaskiner.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Industritekniker - maskin

Industriteknikeren opstiller og programmerer computerstyrede maskiner og udfører emnefremstillingen ved henholdsvis spåntagende dreje, fræseprocesser. Industriteknikeren fremstiller og vedligeholder maskiner, maskindele og produktionsanlæg. Det kan fx være store maskinanlæg som skibsmotorer, kraner og industrirobotter, eller reservedele i stål til en defekt maskine.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

industritekniker - produktion

Industriteknikeren med speciale inden for produktion arbejder fortrinsvis med tilrettelægning, opstilling og vedligeholdelse af arbejds-, produktionsforløb og kvalitetskontrolprocedurer for både produkter, maskiner og processer, organisering og anvendelse af teknisk CIM-koncept, herunder CAD/CAM-systemer.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Kontakt

Henning Michelsen Hansen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 72

Mobil

51 37 80 62

E-mail

hh@iu.dk