Lastvognsmekaniker

Lastvognsmekanikeren udfører komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver på køretøjer over 3.500 kg.

Erhvervsuddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at lærlingen gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Service, vedligeholdelse og reparation af køretøjer over 3.500 kg
  • Udviklingen inden for motorteknologi, styresystemer, alternative brændstoffer, transmission og brændselscelleteknologi, der er relevant for lastvognsområdet

Uddannelsen er trindelt og kan afsluttes efter trin 1 eller med specialet lastvognsmekaniker. Uddannelsen kan gennemføres med talentspor og som eux.

Lastvognsmekaniker

Uddannelsen til lastvognsmekaniker udbydes med EUX og talentspor. Derudover tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Lastvognsmekanikeren udfører komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholder lastvognes dieselmotorer, indsugnings- og udstødningssystemer, bremsesystemer, komfort- og sikkerhedsudstyr.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Lastvognsmontør

Uddannelsen til lastvognsmontør tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Lastvognsmontøren gennemfører klargøring af lastvogne til syn, udfører service, vedligeholdelse og reparation på styretøj og undervogn, transmissionssystemer, dieselmotorer, køle- og airconditionanlæg, samt udfører ukomplicerede fejlfindingsforløb på elektriske systemer på lastvogne og busser.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Se en film om uddannelsen

Dansk Metal har i forbindelse med kampagnen ”Fremtiden er Faglært” fået lavet nogle film, der følger unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse. I filmene fortæller de unge om deres helt personlige erfaringer med deres uddannelsesvalg. Filmen åbner på Youtube.

Mød Rasmus som er i lære som lastvognmekaniker