Personvognsmekaniker

Mekaniker 17
Mekaniker 13
Mekaniker 4

Fejlfinding, reparation osv. af køretøjer under 3.500 kg. med et blik på fremtiden

Erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Service, vedligeholdelse og reparation af person- og varevogne under 3.500 kg totalvægt.
  • De internationale forhold, der gør sig gældende i personvognsbranchen.
  • Den teknologiske udvikling og innovation på personvognsområdet med særlig henblik på reduktion af belastningen af det ydre miljø, for eksempel udviklingen inden for motorteknologi, styresystemer, alternative brændstoffer, transmission og brændselscelleteknologi, der er relevant for personvognsområdet.

Uddannelsen kan afsluttes med trin 1 som personvognsmontør, eller på trin 2 som personvognsmekaniker.

Uddannelsen til personvognsmekaniker udbydes med EUX og talentspor. Derudover tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Hør om to virksomheders succes med personvognsmekanikerlærlinge

Billeder venligst udlånt af Hansenberg

Personvognsmontør

Uddannelsen til personvognsmontør tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Personvognsmontøren ved alt om at tilrettelægge og gennemføre arbejdet i forbindelse med eftersyn og simpel fejlfinding på benzin- og dieselmotorer. Du har også styr at reparere og udskifte nedslidte og defekte dele.

Bliv godkendt som lærested

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Personvognsmekaniker

Uddannelsen til personvognsmekaniker udbydes med EUX og talentspor. Derudover tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Personvognsmekanikeren fejlfinder, reparerer og justerer bremser, koblinger og styretøj, og gennemfører service på motorer i personvogne under 3500 kg. Desuden fejlfinder og reparerer personvognsmekanikeren bilens elektriske og elektroniske systemer.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser