Produktions- og montageuddannelsen

Vindmølleoperatør indstiller maskine
Vindmølleoperatør indstiller maskine

Produktions- og montageuddannelsen har det overordnede formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Produktion, installation, montage og demontage af eltekniske og mekaniske komponenter f.eks. vindmøller (montageoperatør)
  • Håndtering og efterbehandling af metaller eller hærdeplast kompositter og andre materialer f.eks. til vindmøllebranchen (kompositoperatør)
  • Kvalitetsmåling og dokumentation i forbindelse med typiske arbejdsopgaver inden for faget (begge specialer)
  • Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer samt andre interessenter (begge specialer)

Uddannelsen afsluttes med et af de to nedenstående specialer. De tilrettelægges begge i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Kompositoperatør

En kompositoperatør (tidligere vindmølleoperatør) har kompetencer indenfor fremstilling og efterbehandling af produkter i hærdeplast komposit, kvalitetsmålinger, dokumentation og opsamling af relevante produktionsdata samt kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer samt andre interessenter.

Uddannelsens hovedforløb indeholder bl.a. undervisningen inden for fremstilling og vedligehold af hærdeplast kompositter, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr, kvalitetssikring og dokumentation samt kommunikation og samarbejde.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Montageoperatør

En montageoperatør (tidligere vindmølleoperatør) har kompetencer indenfor industriel montage og demontage af eltekniske og mekaniske komponenter, kvalitetsmålinger, dokumentation og opsamling af relevante produktionsdata samt kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer samt andre interessenter.

Uddannelsens hovedforløb indeholder bl.a. undervisningen inden for hydrauliske anlæg, El-komponenter og diagrammer, produktionsoptimering og –planlægning, montageteknik og sammenføjningsmetoder og robotteknologi og digitalisering
Eleven kan vælge yderligere specialisering med en hydraulik-, pneumatik- eller pumpeprofil.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Kontakt

Thomas Jensen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 89

Mobil

20 31 97 90

E-mail

tje@iu.dk