Støberitekniker

Støberitekniker hos Frese
Støberitekniker hos Frese
Støberitekniker hos Frese

Erhvervsuddannelsen til støberitekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Manuel og maskinel fremstilling samt efterbehandling af støbte produkter
  • Planlægning og kvalitetssikring af støberiprocesser under overholdelse af gældende miljøregler
  • Konstruktion og design af støbte produkter herunder udarbejdelse af arbejdstegninger og anden dokumentation

Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, som eleven har valgt.

Uddannelsen indeholder trin 1, støberiassistent, og kan afsluttes enten med trin 1 eller med et af specialerne sandstøbning eller støbning i permanente forme.

Uddannelsen til støberitekniker tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

 

Støberiassistent

En støberiassistent kan forberede og kvalitetssikre støberiprocesser under hensyn til gældende miljøbestemmelser og kan rense og efterbehandle støbte produkter samt udføre slutkontrol.

En støberiassistent kan også fremstille kerner såvel manuelt som maskinelt.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Støberitekniker - sandstøbning

En støberitekniker kan forberede og kvalitetssikre støberiprocesser under hensyn til gældende miljøbestemmelser og kan rense og efterbehandle støbte produkter samt udføre slutkontrol.

En støberitekniker med speciale i sandstøbning fremstiller kerner såvel manuelt som maskinelt og foretager smeltning af og afstøbning i både jern- og stållegeringer, såvel som i ikke-jern- og stållegeringer. En støberitekniker med speciale i sandstøbning kan også fremstille engangsforme under anvendelse af relevant værktøj.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Støberitekniker - støbning i permante forme

En støberitekniker kan forberede og kvalitetssikre støberiprocesser under hensyn til gældende miljøbestemmelser og kan rense og efterbehandle støbte produkter samt udføre slutkontrol.

En støberitekniker med speciale i støbning i permanente forme fremstiller kerner såvel manuelt som maskinelt, og foretager smeltning af og afstøbning i ikke-jern- og stållegeringer.

En støberitekniker med speciale i støbning i permanente forme kan også betjene relevante maskiner til gennemførelse af trykstøbning samt udføre kokille støbninger.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Kontakt

Jørgen Bo Nielsen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 46

Mobil

22 15 91 46

E-mail

jbn@iu.dk