Industriens Fællesudvalg (IF)

De industrielle uddannelser under 3F og DI udvikles og vedligeholdes af IF. IF er organiseret i en række udviklingsudvalg, der arbejder med de forskellige uddannelsesområder.

Herunder ses Industriens Fællesudvalgs 12 medlemmer. Den ene halvdel af udvalget repræsenterer a-siden, arbejdsgiversiden, og den anden halvdel repræsenterer b-siden, arbejdstagersiden.

Medlemmer

Titel Navn E-mail Organisation
Medlem Benny Vinther Jensen benny.vinther@3f.dk 3F - Industrigruppen
Medlem Gitte Keller Gitte.Keller@3f.dk 3F - Industrigruppen
Næstformand Pia Maul Andersen pia.andersen@3f.dk 3F - Industrigruppen
Medlem Marita Geinitz marita.geinitz@3f.dk 3F - Industrigruppen
Medlem Brian T. Nielsen brian.nielsen@3f.dk 3F - Industrigruppen
Medlem Per Hørby Pedersen Per.pedersen@3f.dk 3F - Industrigruppen
Formand Christine Bernt Henriksen cbh@di.dk DI - Dansk Industri
Medlem Hanne Lundquist HLundquist@grundfos.com DI - Dansk Industri
Medlem Mette Louise Pedersen melp@di.dk DI - Dansk Industri
Medlem Maria-Christina Sørensen maria-christina.soerensen@arlafoods.com DI - Dansk Industri
Medlem Christoffer Høvsgaard christoffer.hoevsgaard@LEGO.com DI - Dansk Industri
Medlem Jo Dietrich jd@plast.dk DI - Dansk Industri
Tilforordnet Elise Andsager elise.andsager@3f.dk

Uddannelsesområder

Efteruddannelser

2243
Fremstilling af beklædning og tekstiler
2266
Arbejdets organisering ved produktion i industrien
2293
Fremstilling af elektronikprodukter
2294
Fremstilling af præcisionsprint og aut produktion
2750
Betjening af industrirobotter for operatører
2755
Overfladebehandling
2757
Plastsvejsning
2775
Montage af industriprodukter
2784
Produktion af medicinalprodukter
2786
Produktion og teknik i procesindustrien
2871
Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr
2874
Fremstilling af produkter i plast
2875
Operatøropgaver i elforsyning
2881
Spåntagende metalindustri
2882
Pladebearbejdende metalindustri
2883
Produktion af levnedsmidler, nydelsesmidler, foder

Erhvervsuddannelser

Procesoperatør
Procesarbejder
Procesoperatør
Procesoperatør med spec. pharma&fødevareingrediens
Produktions- og montageuddannelsen
Montageoperatør
Kompositoperatør
Plastmager
Plastmager med speciale i termoplast
Plastmager med speciale i hærdeplast
Specialist i plastproduktion
Plastmedhjælper
Forsyningsoperatør
Forsyningsoperatør
Overfladebehandler
Overfladebehandler
Overfladebehandler - konstruktioner
Overfladebehandler - komponenter
Produktør
Produktør
Industrioperatør
Industrioperatør
Industrioperatør, produktivitet
Elektronikoperatør
Elektronikoperatør

IF er det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg for de industrielle uddannelser under 3F og DI.