Metal

Titel Navn E-mail Organisation
Medlem Lars Knudsen mail@broedreneanker.dk TEKNIQ Arbejdsgiverne
Medlem Merethe Sejer ms@khmaskin.dk DI - Dansk Industri
Medlem Hans Kristian Munk hans.kristian.munk@jensen-group.com DI - Dansk Industri
Medlem Simon Hjorth Nielsen simon@almeborg.com DI - Dansk Industri
Medlem Jimmy Hjort jhj@fgub.dk Dansk Metal
Medlem Preben Holm leneogprebenholm@live.dk Dansk Metal
Medlem Thomas Hjort thjort2307@gmail.com Dansk Metal
Medlem Vakant 3F - Industrigruppen

Uddannelsesområder

Efteruddannelser

2858
Svejsning, skæring og maritim produktion i metal

Erhvervsuddannelser

Smed
Smed - rustfast
Energiteknik
Klejnsmed
Smed - bearbejdning
Smed - maritim
Svejser