Uge 46 Pretotyping Reduceret Str
16 november 2021

Nu skal 20 grønne AMU-kurser testes på 500 virksomheder

Siden juni 2021 har 40 repræsentanter fra virksomheder i industrien bidraget med vigtige erfaringer om bæredygtighed og grøn omstilling fra deres hverdag. Den viden er nu omsat til 20 udkast til AMU-kurser, som skal afprøves på 500 virksomheder.

Gennem tre workshops har 40 særligt udvalgt ansatte fra virksomheder i industrien delt viden og erfaringer med omstilling til en grønnere og mere bæredygtig produktion. Målet har været at samle viden om virksomhedernes konkrete kompetencebehov blandt operatører ift. grøn omstilling for operatører. Den indsamlede viden skal danne grundlag for at kunne designe og udvikle AMU-kurser, der imødekommer efterspørgslen på såkaldt grønne kompetencer.

Resultatet er 20 ”kursusprototyper”, som nu skal sendes ud til en 500 virksomheder. Virksomhederne skal vurdere, hvilke af kurserne der kunne være relevante for dem. Afhængigt af hvilke tilbagemeldinger der kommer på kurserne, vil tre-fire kurser reelt blive udviklet og udbudt til virksomhederne.

Ny metode til AMU-udvikling

Projektet er lavet med metoden pretotyping, som er kendetegnet ved, at man tester produktideer af, før man lægger kræfter i at udvikle det. Den metode adskiller sig fra ”normal” AMU-udvikling, hvor man ofte laver en kvalitativ eller kvantitativ analyse. Det tager typisk et år, og herefter skal udviklingsudvalget beslutte, hvilke kurser der skal udvikles.

- Det her er for os en ny måde at høste viden om behov. Vi har faciliteret dialoger løbende, hvor virksomhederne har fået mulighed for at tale med hinanden. De har lært af hinanden, og det har skabt et rum for produktudvikling, fordi de har kunnet samtænke og samudvikle alt efter deres behov, siger chefkonsulent Mette Hyllested-Winge, som tilføjer, at metoden har givet ”helt eventyrligt meget materiale” at arbejde videre med.

Kurser med fokus på grøn omstilling og miljø

Hele processen er sat i gang på baggrund af en enormt stor efterspørgsel på kurser, der kan styrke medarbejdernes viden og kompetencer inden for grøn omstilling.

Derfor har alle kursusoplæggene netop det til fælles.

Eksempler på kursusoplæg:

  • Et kursusoplæg har fokus på materialers miljøbelastning, og i kursusbeskrivelsen står der, at ”deltageren får forståelse for de enkelte komponenters og materialers miljøbelastning.”
  • Et andet kursusoplæg handler om systematisk kontrol af energiforbrug på produktionsanlæg. Der lyder det bl.a. i kursusbeskrivelsen, at ”Deltageren kender til de energitunge aktiviteter i produktionen. Deltageren kan udvælge relevant data og vurdere deres betydning for energitab.”

Har resulteret i nyt tiltag

Udover de 20 kursusoplæg, har projektet kastet et nyt tiltag af sig. Det er nemlig blevet tydeligt, at der er et behov for, at faglærere skal rustes yderligere for at kunne undervise i grøn omstilling, fortæller Mette Hyllested-Winge.

- Derfor planlægger vi konferencer, som skal klæde faglærere på til at undervise i de nye kurser, siger Mette Hyllested-Winge.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du velkommen til at kontakte Mette Hyllested-Winge. 

Kontakt os gerne og hør nærmere