Uge 46 Nationalt Netværksmøde Om Diversitet
17 november 2023

Herningsholm Erhvervsskole har arbejdet med diversitet i fire år, her er deres anbefalinger

I de seneste fire år har Herningsholm Erhvervsskole arbejdet med at fastholde og tiltrække flere kvindelige elever. Arbejdet blev igangsat, da skolen har en stor overvægt af mænd – både på erhvervsuddannelserne og på gymnasiale uddannelser. Derfor så de et stort potentiale i og behov for at tiltrække flere kvinder. Ved et nationalt netværksmøde om diversitet i metalindustrien i sidste uge fik erhvervsskolen mulighed for at dele erfaringer fra deres indsats med lærepladskonsulenter, ledere og chefer fra erhvervsskoler i hele landet.

Herningsholm Erhvervsskole har gode erfaringer med at fastholde elevtallet og på få år været i stand til at fordoble antallet af kvindelige elever. Det skyldes ikke mindst deres store fokus på diversitet og samarbejde med Boss Ladies. Boss Ladies er et nationalt forandringsprojekt, der stimulerer piger og unge kvinders interesse i bl.a. metalindustriens uddannelser.

Skolen var derfor inviteret med til et nationalt netværksmøde for lærepladskonsulenter, ledere og chefer fra erhvervsskoler om diversitet i metalindustrien, for at dele erfaringer fra indsatsen.

- Vi har de seneste fire år arbejdet intenst med at skabe en alsidig skole. Det er sket gennem en helhedsorienteret indsats, hvor vi forsøger at tænke køn ind i alle tiltag, om det er de sociale miljø, sprogbrug, fysiske rammer, besøg på grundskoler m.m. Dette er sket i tæt samarbejde med Boss Ladies, fortalte Allan Kortnum, direktør på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier i et oplæg til mødet.

Formålet med netværksmødet var at starte en dialog om de udfordringer, kvindelige og minoritetsetniske lærlinge står overfor, når skal tage en erhvervsuddannelse. Hertil var ønsket at give konkrete værktøjer til lærepladskonsulenterne, lederne og cheferne. Værktøjerne hjælper bl.a. lærepladskonsulenterne, så de kan assistere virksomheder med at håndtere tvivl og usikkerhed, når de søger efter lærlinge. Målet er at gøre virksomhedernes søgefelt bredere.

Sexismepolitik og andre tiltag har givet gode resultater

Erhvervsskolen har via deres helhedsorienterede indsats haft stor succes med at fastholde og tiltrække flere kvinder. Tiltagene ved indsatsen har været meget forskelligartede:

1. Besøg på grundskoler, hvor rollemodeller fra Herningsholm udfordrer de traditionelle uddannelsesvalg og nedbryder stereotyper om erhvervsuddannelser

2. Skræddersyede undervisningsforløb på lokale industrivirksomheder for 7. – 9. klasses elever

3. Der afholdes sociale arrangementer for kvindelige lærlinge på tværs af uddannelser

4. Sexismepolitik på hele skolen, som indbefatter en tydelig handleplan med kontaktpersoner for både elever, lærlinge og personale

5. De fysiske rammer er blevet justeret herunder fx omklædnings- og spisefaciliteter

6. Kvindelige lærlinge er i højere grad blevet brugt i skolens markedsføringsmateriale

De mange initiativer har skabt gode resultater. Der er sket en fordobling af kvinder på Herningsholms tekniske uddannelser, og det er gået op for personalet på skolen, at indsatsen har været vigtig, og fortsat er det til trods for stor skepsis i starten.

- En stor del af skolens personale ytrede forud for indsatsen, at de ikke oplevede de store udfordringer. Størstedelen af personalet har efter at have arbejdet med indsatsen indset, hvor stort et behov, der alligevel har været for at tage fat, sagde Allan Kortnum i sit oplæg til netværksmødet.

Herningsholm Erhvervsskole anbefaler andre skoler, at ledelsen går forrest

Tiltagene kan ikke stå alene, hvis ikke ledelsen går forrest fra start med en helhedsorienteret tilgang. Det er vejen frem for at opnå succes, har Herningsholm Erhvervsskole erfaret. Derudover skal ledelsen være bevidst om, hvad de vil opnå fra dag ét og tænke køn ind i alle tiltag.

- Jeg anbefaler, at andre erhvervsskoler starter med at lave en handleplan på området. Det er fuldstændig afgørende, at ledelsen går forrest, men også centralt at alliere sig med nogen, der ved mere om emnet end én selv. Og så er det desuden min anbefaling, at man som skole starter med de lavthængende frugter og arbejder så videre herfra, sagde Allan Kortnum til netværksmødet.

Det Nationale Netværksmøde bød på flere interessante indspark

Det var ikke alene Herningsholm Erhvervsskole, der kom med deres inputs til det Nationale Netværksmøde om diversitet. Metalindustriens Uddannelsesudvalg havde også inviteret en række andre oplægsholdere med til mødet. Her kom de med hver deres vinkel på diversitetsudfordringen samt deres bud på løsninger. Det Nationale Netværksmøde blev arrangeret som et led i et trepartsprojekt, hvor der er fokus på samarbejdet med skolerne – herunder det lærepladsopsøgende arbejde.

Du kan se programmet ved at trykke på dette LINK

Kontakt os gerne og hør nærmere

Thomas Michael Geiker

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 97

Mobil

20 45 92 97

E-mail

tmg@iu.dk

Maria Berg Bisgaard

Projektmedarbejder

Telefon

33 77 91 73

Mobil

28 77 78 61

E-mail

mbb@iu.dk