Uge 48 Ml Prisen24 Åben For Indstillinger
04 december 2023

ML-prisen 2024 er nu åben for indstillinger

Vi har nu åbnet for indstillinger til ML-prisen 2024. For at komme i betragtning til prisen skal lærlingen både være indstillet af erhvervsskole og virksomhed.

Indstillingsformularen er nu åben, og vi modtager derfor indstillinger af lærlinge til ML-prisen 2024.

Uddelingen af ML-prisen, der er en forkortelse af Metalindustriens Lærlingepris, finder sted i september 2024. 

De afgørende indstillinger

Følgende kriterier skal opfyldes, før lærlingen kommer i betragtning til ML-prisen:

- Lærlingen skal indstilles både af oplæringsvirksomheden og erhvervsskolen, og begge parter skal udfylde hver deres indstillingsformular.
- Lærlingen skal have gennemført en uddannelse med tilknytning til Metalindustriens Uddannelsesudvalg med topkarakteren 12 til svendeprøven.
- Lærlingen skal have udmærket sig som en god kollega og samarbejdspartner undervejs i uddannelsen.

Indstil en lærling

statuette fra ml-prisen 2023


Skuemestre, der har overværet svendeprøven, kan også indstille en lærling til ML-prisen, men skuemesterens indstilling kan ikke stå alene. Skuemesterindstillingerne har udelukkende til formål at understrege lærlingens faglige niveau. 

ML-prisen gives fortrinsvist til lærlinge, der er medlem af Dansk Metal, og som er udlært på en af DI's eller TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder

Hvem kan indstilles hvornår?

Lærlinge, der aflægger svendeprøve i perioden fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023, kan indstilles til ML-prisen 2023. Indstillingsvinduet lukker 14. juli 2023 kl. 23.59. Vi forventer at give besked primo september 2023. 

Siden 2003 har Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) i samarbejde med DI, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne uddelt ML-prisen til 25 nyudlærte svende, der har gennemført en erhvervsuddannelse inden for metalindustrien.