Oplæring i udlandet

Uge 26 Industriteknikerlaerlinge Lockheed Martin

Oplæring i udlandet (OPU) kan finde sted overalt i verden. Ordningen giver mulighed for, at oplæringsopholdet kan blive godkendt som en del af den danske erhvervsuddannelse. Der gives økonomisk tilskud til eleven/lærlingen eller den danske arbejdsgiver.

OPU-koordinatorer på erhvervsskolerne rådgiver og varetager arbejdet med at sende eleverne og lærlingene af sted.

Der findes to former for udsendelse til udlandet

  • Oplæring i udlandet: Skoleudsendelse, hvor eleven eller lærlingen ikke har en dansk uddannelsesaftale
  • Udstationering: Eleven eller lærlingen har uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark, og udstationeres til en af virksomhedens afdelinger eller en anden virksomhed i udlandet.

Herunder kan du finde engelske og tyske tjeklister

Som udgangspunkt håndterer erhvervsskolerne forhåndsgodkendelse af oplæringsophold i udlandet. På disse sider findes tjeklister på engelsk og tysk til de af industriens uddannelser, der hyppigst bruger oplæring i udlandet. I skal være opmærksomme på, at tjeklisterne alene er til vejledende brug, og ikke bliver opdateret af Industriens Uddannelser. 

Automatiktekniker/elektrotekniker/automatiktekniker i elektrobranchen

Beklædningshåndværker

Cykel- og motorcykelmekaniker

Elektronikfagtekniker

Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker

Frontline PC-supporter

Industritekniker - maskin og produktion

Klejn- og landbrugssmed

Låsesmed. fin- og våbenmekaniker

Multimedie animator og integrator

Svejser og smed (aluminium, rustfri og VVS-energiteknik)

Teknisk design