Karrosseritekniker

Karrosseriteknikeruddannelsen har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Opbygning, fremstilling, reparation og udskiftning af dele på karrosserier, chassiser, påhængsvogne og køretøjer
  • Specialindretning af køretøjer
  • Analyse af og opretning på komplicerede skader

Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, som eleven har valgt. Uddannelsen kan afsluttes med specialet til karrosseritekniker – bygger eller karrosseritekniker – opretter. 

Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb i begge specialer.

Karrosseritekniker – bygger

Uddannelsen til karrosseritekniker – bygger tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Karrosseritekniker – opretter

Karrosseritekniker – opretter kan vurdere, hvad de nødvendige reparationer koster, og udarbejde skadesrapporter til forsikringsselskaber.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Kontakt

Merete Hende

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 64

Mobil

61 13 30 41

E-mail

mh@iu.dk