Karrosseritekniker

Karrosseriteknikeren er specialist i at opbygge, fremstille, reparere og udskifte dele på karrosserier, chassiser, påhængsvogne og køretøjer. Karrosseriteknikeren kan analysere og oprette komplicerede skader.

Karrosseriteknikeruddannelsen har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Opbygning, fremstilling, reparation og udskiftning af dele på karrosserier, chassiser, påhængsvogne og køretøjer
  • Specialindretning af køretøjer
  • Analyse af og opretning på komplicerede skader

Lærlingene skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, som lærlingen har valgt. Uddannelsen kan afsluttes med specialet til karrosseritekniker – bygger eller karrosseritekniker – opretter. 

Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb i begge specialer.

Karrosseritekniker – opretter

Uddannelsen til karrosseritekniker – opretter tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Karrosseritekniker – opretter kan vurdere, hvad de nødvendige reparationer koster, og udarbejde skadesrapporter til forsikringsselskaber.

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Karrosseritekniker – bygger

Karrosseritekniker – bygger udfører ændringer på karrosseriet.

Uddannelsen til karrosseritekniker – bygger tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Bliv godkendt som lærested

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser