Teater-, event- og AV-tekniker

Lys og video på scene
Skærme der indstiller lys til scene

Erhvervsuddannelsen til teater-, event- og AV-tekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Fremstilling, opsætning, afvikling, betjening og nedtagning af teknisk udstyr inden for lyd, lys, scene og regi i forbindelse med arrangementer, både selvstændigt, tværfagligt og i samarbejde med andre under hensyntagen til sikkerhed, arbejdsmiljø og grundlæggende produktions-økonomiske forhold.
  • Håndtering, transportering, montering, vurdering og foretagelse eller foranledning af implementering/vedligeholdelse/reparation af teknisk udstyr, som det forekommer inden for det valgte speciale.

Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, som eleven har valgt.

Uddannelsen indeholder trin 1, teater-, event- og AV-teknisk produktionsassistent. Uddannelsen afsluttes med trin 1, eller med et af specialerne: Teatertekniker, eventtekniker med speciale i audioteknik, eventtekniker med speciale i illuminationsteknik eller AV-tekniker.

Billede fra EUC nord

Teater-, event- og AV-teknisk produktionsassistent

En teater-, event- og AV-teknisk produktionsassistent opsætter og nedtager lyd-, lys- og andet teknisk udstyr. En teater-, event- og AV-teknisk produktionsassistent arbejder også med optagelse og redigering af av-produktioner. Desuden arbejder man med håndtering af udstyr på lager, under transport og afvikling af forestillinger og events.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Teatertekniker

Teaterteknikeren arbejder med lyd og lys samt anden sceneteknik, fremstiller rekvisitter og dekorationer samt anvender 3D-systemer til animation. Teaterteknikeren anvender den nyeste teknologi i en kunstnerisk proces til at skabe de rigtige tekniske løsninger på opgaverne.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Eventtekniker - audioteknik

Eventteknikeren planlægger, opstiller og afvikler lys og lyd ved større events. Eventteknikeren anvender den nyeste teknologi til at skabe de rigtige tekniske løsninger på opgaverne, og kan have en rolle som projektleder for planlægning og gennemførelse af et event.

Eventteknikeren med speciale i audioteknik arbejder med opsætning og brug af avanceret lydudstyr (audioteknik).

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Eventtekniker - illuminationsteknik

Eventteknikeren planlægger, opstiller og afvikler lys og lyd ved større events. Eventteknikeren anvender den nyeste teknologi til at skabe de rigtige tekniske løsninger på opgaverne, og kan have en rolle som projektleder for planlægning og gennemførelse af et event.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

AV-tekniker

AV-teknikeren dimensionerer, installerer og implementerer løsninger inden for lys, billede og video. En AV-tekniker anvender den nyeste teknologi til at sikre de rigtige tekniske opgaveløsninger og kan udfylde rollen som projektleder for planlægning og gennemførsel af udstillinger, konferencer, koncerter og lignende.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Kontakt

Helena Kajinic

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 67

Mobil

21 14 25 65

E-mail

hka@iu.dk