Fordobling Af Uddannelsesaftaler På Datateknikeruddannelsen På Mercantec
16 marts 2023

Erhvervsskole fordobler antallet af uddannelsesaftaler på datateknikeruddannelsen

På erhvervsskolen Mercantec har de på datateknikeruddannelsen i år fordoblet antallet af elever, som indgår en uddannelsesaftale. Trepartsmidler fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg har gjort det muligt for Mercantec at tracke elevernes trivsel og få overblik over, hvem af eleverne der har fundet en læreplads.

I 2022 fandt over 80 pct. af Mercantecs elever på datateknikeruddannelsen en læreplads og indgik dermed en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det er en fordobling sammenlignet med året før, hvor tallet lå på knap 40 pct.

Ifølge Mercantec ligger forklaringen i, at de i september 2022 begyndte at tracke elevernes trivsel, og hvor langt de var kommet med at finde en læreplads, med websløsningen StudentPulse. 

Det er trepartsmidler, der har gjort det muligt for Mercantec at komme i gang med at bruge StudentPulse, så det glæder Signe Tychsen Philip, at det har en synlig effekt.

- Det er fantastisk at se, hvordan midlerne fra trepartsaftalen sammen med en intensiv skoleindsats kan skabe stor effekt. It-medarbejdere er en mangelvare for rigtig mange virksomheder, så det er vigtigt, at vi får fastholdt de personer, som viser interesse for området, og får dem ud i virksomhederne, siger Signe Tychsen Philip, formand for Metalindustriens Uddannelsesudvalg og underdirektør i DI.

Trivsel hænger sammen med læreplads

Med jævne mellemrum sender Mercantec et spørgeskema ud, hvor de bl.a. spørger, om eleverne har fundet en læreplads, hvilke udfordringer de har ved at finde en, og hvordan de trives i klassen.

- Når vi stiller spørgsmålene via StudentPulse, får vi et resultat vist på et dashboard, hvor vi kan se status på klassen og lærepladser. På den måde får vi et real-time indblik i, hvordan ”pulsen” er i klassen. Vi kan på baggrund af data beslutte, hvad vi nu stiller op for klassen, siger John Hansen, uddannelseschef på Mercantec.

StudentPulse giver også eleverne mulighed for at skrive direkte til skolen, hvis de fx mangler hjælp til at skrive ansøgninger.

Med en svarprocent på over 90 pct. på spørgeskemaerne har Mercantec fået et unikt indblik i elevernes trivsel og et meget bedre udgangspunkt for at reagere hurtigt og sætte ind med hjælp til eleverne, konstaterer John Hansen.

Og netop den hjælp er der brug for på data- og kommunikationsuddannelsen.

- Mange lærlinge på data- og kommunikationsuddannelsen har desværre udfordringer med at finde praktikpladser, fordi der på it-området ikke er en stærk tradition for oplæring af lærlinge. Det er sådan et projekt her med til at rykke ved, og jeg håber, det vil inspirere andre erhvervsskoler, der står med de samme udfordringer, lyder det fra Kasper Palm næstformand for Metalindustriens Uddannelsesudvalg og forbundssekretær i Dansk Metal.

Den nye måde at tracke på er ét blandt flere projekter, som skolen har søsat med Metalindustriens Uddannelsesudvalgs trepartsmidler fra Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar. Fælles for projekterne er, at de sigter mod at reducere elevfrafald på en række udvalgte uddannelser i metalindustrien bl.a. data- og kommunikationsuddannelsen.

Industriens Uddannelser (IU) har hjulpet skolerne i gang, faciliteret vidensdeling på tværs af projekterne undervejs, og når de resterende projekter slutter sidst på året, samler IU op og udbreder viden om erfaringer fra projekterne.

Hvad er StudentPulse?

StudentPulse er en webbaseret løsning, hvor eleverne har mulighed for at svare på, hvordan det står til med trivslen, og om de har fundet en læreplads. Løsningen er udviklet af konsulentvirksomheden CompanYoung. Mercantec er i løbende dialog med CompanYoung, så spørgsmålene kan justeres undervejs. På den måde sikrer erhvervsskolen, at eleverne altid bliver spurgt om noget, som er aktuelt.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Alexander Haslund Brøndsholm

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 62

Mobil

21 89 41 72

E-mail

abj@iu.dk

Irene Neimann Rasmussen (Barsel)

Projektkonsulent

Telefon

33 77 91 07

Mobil

21 70 00 86

E-mail

irnr@iu.dk