UG1 Industri og Værktøj

Medlemmer

Titel Navn E-mail Organisation
Medlem Johnny Kristensen jkr@tekniq.dk TEKNIQ Arbejdsgiverne
Medlem Annette Mosegaard anmo@kp-components.com TEKNIQ Arbejdsgiverne 
Medlem Claus Jørgensen cjo@tritech.dk DI - Dansk Industri
Medlem Claus Morten Larsen claus.morten.larsen@lego.com DI - Dansk Industri
Medlem Michael Boas Pedersen mibp@di.dk DI - Dansk Industri
Medlem Bjarne Jensen Bjarne@pepsimax.net Dansk Metal
Medlem Magnus Juul Nordstrøm magnusnordstrom1979@gmail.com Dansk Metal
Medlem Kaj Bendixen kab2541@gmail.com Dansk Metal
Medlem Torben Andresen Lindhardt toal@danskmetal.dk Dansk Metal

 

Uddannelsesområder

Efteruddannelser

2231 Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
2244 Maskin og værktøjsområdet
2247 Låseteknik, mekanisk indbrudssikringsanlæg
2707 Køleteknisk område
2708 Klimateknisk område
2709 Varmeteknisk område (fyrede anlæg)

Erhvervsuddannelser

CNC-assistent
CNC-tekniker
Finmekaniker
Finmekanikerassistent
Industriassistent
Industritekniker - maskin
Industritekniker - produktion
Køleassistent
Køletekniker
Låsesmed
Våbenmekaniker
Værktøjsmager
Værktøjstekniker