UG1 Industri og Værktøj

Medlemmer

Titel Navn E-mail Organisation
Medlem Bjarne Jensen Bjarne@pepsimax.net Dansk Metal
Medlem Magnus Juul Nordstrøm magnusnordstrom1979@gmail.com Dansk Metal
Medlem Kai Teglmann Bendixen kab2541@gmail.com Dansk Metal
Medlem Torben Andresen Lindhardt toal@danskmetal.dk Dansk Metal
Medlem Claus Jørgensen cjo@tritech.dk DI - Dansk Industri
Medlem Claus Morten Larsen claus.morten.larsen@lego.com DI - Dansk Industri
Medlem Michael Boas Pedersen mibp@di.dk DI - Dansk Industri
Medlem Johnny Kristensen jkr@tekniq.dk TEKNIQ Arbejdsgiverne
Medlem Alex Nielsen an@fasterholt.dk TEKNIQ Arbejdsgiverne
Medlem Vakant Dansk Metal

Uddannelsesområder

Efteruddannelser

2231
Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
2244
Maskin- og værktøjsområdet
2247
Låseteknik, mekanisk indbrudssikringsanlæg
2707
Køleteknisk område
2708
Klimateknisk område
2709
Varmeteknisk område (fyrede anlæg)

Erhvervsuddannelser

Cnc-tekniker
CNC-assistent
CNC-tekniker
Finmekaniker
Finmekaniker
Låsesmed
Våbenmekaniker
Finmekanikassistent
Industriteknikeruddannelsen
Industritekniker - produktion
Industritekniker - maskin
Industriassistent
Køletekniker
Køleassistent
Køletekniker
Værktøjsuddannelsen
Værktøjsmager
Værktøjstekniker