Information om udvikling af AMU-prøver

Ringbind

Generel information om udvikling af prøver

Denne side er tiltænkt AMU-prøveudviklere. Her har vi samlet vejledninger til prøveformer, analyseværktøj og skabeloner til at udarbejde prøverne.

Før du begynder at udarbejde en prøve, bedes du orientere dig i nedenstående vejledning, der er generel for alle typer af prøver.

Herefter skal du analysere AMU-målets målpinde med værktøjet Analyse af AMU-mål, som du finder nedenfor. Det vil kvalificere valget af prøveform. Prøveformen bestemmes af efteruddannelsesudvalget i dialog med dig. 

Vejledning til prøveformerne

Bedømmelsesskemaer

Herunder finder du bedømmelsesskemaer, der skal anvendes ved de forskellige prøveformer. Vær opmærksom på, at du for multiple choice prøver skal udarbejde en rettevejledning, der indeholder de korrekte svar, i stedet for et bedømmelsesskema.

Evaluering af AMU-prøver

Dette skema anvendes i tilfælde af, at en udbyder eller Industriens Uddannelser ønsker at evaluere en prøve.