2.4 Ikke bestået skoleophold/fag

Udfyld felterne nedenfor. Når du klikker på "send" nederst på siden, modtager Industriens Uddannelser ansøgningen.

Det faglige udvalg (hos Industriens Uddannelser) kan forlænge uddannelsestiden med begrundelsen: ikke bestået skoleophold/fag, idet elever, i henhold til uddannelsesbekendtgørelserne hørende til Industriens Uddannelser, oftest skal have opnået mindst beståkarakter for alle grund- og områdefag i hovedforløbet.

2.4 Forlængelse ikke bestået skoleophold/fag

Ansøgers oplysninger

Her skal du skrive ansøgerens e-mailadresse (modtager kopi af ansøgning)

Lærlingens/elevens oplysninger

Udfyldes dd-mm-åååå
Her skal du skrive elevens e-mailadresse (modtager kopi af ansøgning)
Elevens speciale


Her angives varighed af faget / fagene eller skoleopholdene / skoleopholdet, som eleven har dumpet og som skal gennemføres igen.
Angiv startdato og slutdato for grundforløbet, herunder grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære). Hvis perioden ikke kendes, angives dette i feltet.
Den nye slutdato udfyldes dd-mm-åååå
Du kan uploade filer i .pdf, .png, .jpg og gif. Vedhæft flere filer ved at holde ctrl nede mens du vælger filerne. Filnavne må maks være 80 tegn.

Skolens oplysninger

Her skal du skrive skolens kontaktpersons e-mailadresse (modtager kopi af ansøgning)

Virksomhedens oplysninger

(modtager kopi af ansøgning)