Interne projekter

Nyt it-system til økonomistyring

Industriens Uddannelser er i gang med implementering af nyt ERP-system, Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations.

Nyt it-system til drift af kompetencefondene

Kompetencefondene er i gang med at udvikle en ny og moderne it-løsning til at understøtte administrationen af fondene: 

  • Industriens Kompetenceudviklingsfond
  • Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetencefond
  • Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond

Den nye løsning skal gøre det mere brugervenligt for medarbejdere og virksomhedsrepræsentanter at søge midler til efter- og videreuddannelse.

Nyt lønsystem

Industriens Uddannelser er i gang med implementering af nyt lønsystem, Lessor Løn.

Register for virksomhedskontakter

Register for virksomhedskontakter

Skuemesterguide

Industriens Uddannelser har omkring 500 svendeprøver om året, og har i øjeblikket 532 skuemestre tilknyttet vores uddannelser. Det er vores mål at lave en guide til skuemestrene, der giver dem en vellykket start i skuemestererhvervet, giver både nye såvel som erfarne skuemestre al nødvendig information om prøverne og tydeliggør deres ansvar og rolle i forbindelse med en svendeprøve.

Det håber vi kan skabe tryghed hos skuemestrene og danne et tættere bånd mellem Industriens Uddannelser og skuemestrene. Desuden stræber vi efter at danne virtuelle netværk skuemestrene imellem i håb om at skabe partnerskaber og muliggøre vidensdeling mellem skuemestrene.

Udvikling af fælles LUU-materiale

Formål

At kvalificere LUU’ernes arbejde, dels ved at sikre, at LUU har et opdateret overblik over rammer og regler for LUU, dels ved at sikre et bedre samarbejde mellem skoler og LUU mhp. at øge kvaliteten at uddannelserne.

Projektets indhold

Der skal udvikles materialer til inspiration for LUU’er. Materialet kunne fx indeholde information om:

  1. Formidling af regler og retningslinjer for arbejdet med og som LUU
  2. Inspiration og værktøjer fx årshjul, skabeloner til dagsordener, eksempler på retningslinjer ”før-under-efter” møder i LUU, inspiration til hvordan man som LUU kan arbejde kvalificeret fx med kvalitet i undervisningen, eksempler på ”det gode LUU-arbejde”

Materialet skal være let tilgængeligt og anvendelsesorienteret. De fagspecifikke elementer i arbejdet med LUU kan decentraliseres og dermed ligge i de enkelte faglige udvalg/sekretariater.

MI og IF samarbejder om projektet, hvor DEG indgår som samarbejdspartner. IU er i dialog med en række andre uddannelsessekretariater for at undersøge, om også de vil være med i samarbejdet.

Uddannelser:
Alle

Faglige Udvalg:
Alle i IU