Interne projekter

Nyt it-system til svendeprøveadministration

Industriens Uddannelser er ved at udvikle et system til it-understøttelse af administration af svendeprøver. Systemet skal erstatte EASY-P’s svendeprøvemodul, som STIL udfaser i 2023.

Systemet skal blandt andet understøtte indhentning af svendeprøvehold fra skolerne og af elevernes uddannelsesaftaler fra Lærepladsen.dk samt administration af skuemestre, udstedelse af beviser med mere.

Det er tanken at andre sekretariater end IU skal kunne få glæde af systemet. 

Nyt it-system til økonomistyring

Industriens Uddannelser er i gang med en foranalyse om, hvilket ERP-system der vil være det bedste til at håndterer den fremtidige økonomistyring. Foranalysen skal resultere i et projektoplæg og PID (projektiniteringsdokument), som vil danne grundlag for beslutningen om det videre forløb.

Nyt it-system til drift af kompetencefondene

Kompetencefondene er i gang med en analyse for at udvikle en ny og moderne it-løsning til at understøtte administrationen af fondene: 

  • Industriens Kompetenceudviklingsfond
  • Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetencefond
  • Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond

Den nye løsning skal gøre det mere brugervenligt for medarbejdere og virksomhedsrepræsentanter at søge midler til efter- og videreuddannelse.

IU’s Projektlederuddannelse

Industriens Uddannelser huser aktuelt 115 projekter, som primært ledes af konsulenter. I samarbejde med Implement Consulting Group tilbydes IU's medarbejdere, som leder eller deltager i projekter, en projektlederuddannelse.

Uddannelsen giver medarbejderne bedre kompetencer til at komme i mål med projekter. Uddannelsen gennemføres over de kommende måneder og består af både online forberedelse og fysisk undervisning.