Interne projekter

Nyt it-system til svendeprøveadministration

Beskrivelse af projektet er på vej...

Nyt it-system til økonomistyring

Industriens Uddannelser er i gang med en foranalyse om, hvilket ERP-system der vil være det bedste til at håndterer den fremtidige økonomistyring. Foranalysen skal resultere i et projektoplæg og PID (projektiniteringsdokument), som vil danne grundlag for beslutningen om det videre forløb.

Nyt it-system til drift af kompetencefondene

Kompetencefondene er i gang med en analyse for at udvikle en ny og moderne it-løsning til at understøtte administrationen af fondene: 

  • Industriens Kompetenceudviklingsfond
  • Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetencefond
  • Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond

Den nye løsning skal gøre det mere brugervenligt for medarbejdere og virksomhedsrepræsentanter at søge midler til efter- og videreuddannelse.

Nyt og styrket amukurs.dk

Formålet med projektet

Amukurs.dk har siden 2011 hjulpet brugeren med at finde AMU-kurser ved at kategorisere dem i branche- og emneområder. Industriens Uddannelser er i gang med at nyudvikle portalen, så den fremstår tidssvarende og brugervenlig samt får en længere levetid. Den skal i højere grad inspirere virksomheder, medarbejdere, borgere m.fl. til at bruge AMU-kurser.

Ny visuel identitet

Formål med projektet

Industriens Uddannelser arbejder på at få opdateret sin visuelle identitet, så den fremstår mere tidssvarende og brugervenlig på tværs af IU's medier.