Klagebehandling (EUV og SKOP)

Industriens Uddannelser behandler klager over skolers afgørelser vedrørende:

  • Anerkendelse af praktiske kompetencer vedr. EUV
  • Optagelse til eller ophør af skoleoplæring

Klage over anerkendelse af praktiske kompetencer vedr. EUV

Reglerne fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 66z samt § 139, stk. 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Klagefristen er to uger efter afgørelsen er meddelt eleven eller lærlingen.

Erhvervsskolen har pligt til at vejlede eleven eller lærlingen om klagemuligheden, og eleven eller lærlingen klager direkte til skolen.

Hvis skolen fastholder den oprindelige afgørelse skal skolen videresende klagen til Industriens Uddannelser, og ikke via det lokale uddannelsesudvalg. 

Klage over optagelse til eller udmeldelse af skoleoplæring

Reglerne fremgår af erhvervsuddannelseslovens § 66j.

Klagefristen er én uge efter afgørelsen er meddelt eleven eller lærlingen.

Erhvervsskolen har pligt til at vejlede eleven eller lærlingen om klagemuligheden, og eleven eller lærlingen klager direkte til skolen.

Hvis skolen fastholder den oprindelige afgørelse skal skolen videresende klagen til Industriens Uddannelser, og ikke via det lokale uddannelsesudvalg.

Formular til klage vedr. SKOP

Formular til klage over anerkendelse af praktiske kompetencer