Erhvervsuddannelser med talentspor

Automatiktekniker arbejder på maskine

Bemærk, at det ikke er muligt at blive optaget på talentspor fra 1. august 2019.

Talentsporet indeholder samme grund- og erhvervsfaglige fag og har samme varighed som den almindelige erhvervsuddannelse. Forskellen på talentsporet og den almindelige erhvervsuddannelse er, at elever på talentsporet har en række af fag på højere niveauer. 

Det faglige udvalg for uddannelsen definerer hvilke fag talenteleverne skal tage på højere niveau. Det betyder, at der stilles skærpede krav til elevernes bredde og dybde af kompetencer i hovedparten af fagene. Formålet med talentsporet er netop at udfordre engagerede og talentfulde elever, så de bliver så dygtige som muligt.

Inden for industriens område kan du vælge talentspor på følgende uddannelser/specialer:

Du kan se indholdet i talentsporene i uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.

Kontakt

Anne Nyegaard

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 54

Mobil

28 10 57 10

E-mail

an@iu.dk