COLOURBOX52662151
24 maj 2022

Ny analyse: Erhvervsuddannelser rummer det som studenter efterspørger i videre uddannelse

En ny analyse fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg viser, at mange af de parametre ved uddannelser, der har betydning for studenter, allerede findes i industriens erhvervsuddannelser. Men de unge kender slet ikke til uddannelserne og dermed heller ikke til de muligheder, de giver.

Mulighed for at dygtiggøre sig inden for noget brugbart, nørde med et fag på en kreativ måde, internationale karrieremuligheder og frihed til at kunne tilpasse sin uddannelse efter interesser. Spørger man landets studenter er ovenstående faktorer afgørende for valg af videre uddannelse efter gymnasiet. Det viser en ny analyse, som Metalindustriens Uddannelsesudvalg har fået lavet.

Analysen er blevet lavet, fordi der er behov for at tiltrække flere studenter til industriens erhvervsuddannelser, hvis målet om flere faglærte skal nås. I forvejen har en femtedel af de elever, som starter på metalindustriens erhvervsuddannelser, allerede gennemført en gymnasial eksamen.

Ønsker findes allerede i metalindustriens erhvervsuddannelser

De ting, som studenterne efterspørger, er alt sammen noget, som erhvervsuddannelserne kan tilbyde, men som - tyder det på i analysen – fortsat er en velbevaret hemmelighed for mange med gymnasial baggrund. De adspurgte gymnasieelever er som en start slet ikke klar over, at det overhovedet er en mulighed at tage en erhvervsuddannelse efter gymnasiet.

Rum for forbedring

Analysen viser, at der også er nogle punkter, hvor erhvervsuddannelserne kan gøre det endnu bedre for at være mere attraktive for studenterne. Studenterne lægger i deres svar vægt på, at de vil udfordres både praktisk og teoretisk med udgangspunkt i den almenfaglighed, de har med fra gymnasiet. De adspurgte studenter er usikre på studiemiljøet på erhvervsskolerne, og mangler nuanceret viden om, hvad uddannelserne kan bruges til.

MI vil rekruttere flere studenter

Metalindustriens Uddannelsesudvalg planlægger i 2022 at igangsætte en større indsats, som skal understøtte rekruttering af flere studenter til metalindustriens uddannelser. Indsatsen skal bygge på analysens anbefalinger og vil være en af mange rekrutteringsindsatser, som pt. enten er i gang eller sættes i gang i 2022.

Om analysen

I alt 48 respondenter deltog i analysen, der er udarbejdet af Oxford Research for Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Analysen er finansieret af midler fra Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar.

Læs hele analysen her Læs mere om IU's trepartsaktiviteter

Kontakt os gerne og hør nærmere

Anja Ougaard

Sekretariatschef

Telefon

33 77 91 03

Mobil

41 32 46 97

E-mail

ano@iu.dk