Bliv skuemester

Når elever og lærlinge skal til svendeprøve, bliver de typisk bedømt af en eksaminator fra skolen og to skuemestre (censorer) – en fra arbejdsgiversiden og en fra arbejdstagersiden. Skuemestrenes opgave er at sikre, at elevens eller lærlingens færdigheder stemmer overens med uddannelsens krav, at svendeprøven forløber efter reglerne, og at eleven eller lærlingen får en fair bedømmelse.

For at blive skuemester skal du have relevant faglig viden og tilknytning til faget, og du skal holde dig opdateret inden for de uddannelser, du er skuemester for.

Du vil typisk være ude som skuemester et par gange om året, og du modtager et honorar samt rejsegodtgørelse.

Skuemestre bliver udpeget af de faglige organisationer, der er med til at udvikle uddannelserne i industrien.

Vil du gerne udpeges som skuemester, kan du kontakte Team Administration via telefon, mail eller i nedenstående formular.Når vi har modtaget din mail kontakter vi dig hurtigst muligt.