Bliv skuemester

Når elever og lærlinge skal til svendeprøve, bliver de typisk bedømt af en eksaminator fra skolen og to skuemestre (censorer) – en fra arbejdsgiversiden og en fra arbejdstagersiden. Skuemestrenes opgave er at sikre, at elevens eller lærlingens færdigheder stemmer overens med uddannelsens krav, at svendeprøven forløber efter reglerne, og at eleven eller lærlingen får en fair bedømmelse.

For at blive skuemester skal du have relevant faglig viden og tilknytning til faget, og du skal holde dig opdateret inden for de uddannelser, du er skuemester for.

Du vil typisk være ude som skuemester et par gange om året, og du modtager et honorar samt rejsegodtgørelse.

Er du interesseret i at blive skuemester, kan du kontakte Team Administration på telefon, mail eller i formularen herunder.

Team Administration formidler kontakt til de respektive organisationer, der foretager den endelige udpegning blandt organisationens medlemmer.Når vi har modtaget din mail kontakter vi dig hurtigst muligt.